rok 2018
images/gloria4.jpg

W sobotę 17 marca bp Adam Wodarczyk udzielił młodzieży z naszej parafii i z parafii MB Częstochowskiej sakramentu bierzmowania. Przyjęło go 49 osób, z czego 27 z naszej parafii.

17 stycznia zmarł br. Eliasz Klyta. Jego pogrzeb odbył się w piątek 19 stycznia. Obrzędom pogrzebowym oraz Mszy św. przewodniczył gwardian panewnicki o. Sergiusz Bałdyga, a kazanie wygłosił o. Syrach Janicki. O. Józef Czura przewodniczył modlitwom na cmentarzu panewnickim w Katowicach-Ligocie, gdzie br. Józef został pochowany.

W uroczystość Objawienia Pańskiego kolędowały w naszym kościele rybnickie chóry:
Cantate Deo (dyr. Lidia Blazel-Marszolik)
Bel Canto (dyr. Jan Budak)
Seraf (dyr. Żaneta Wojaczek)
Autograph (dyr. Joanna Glenc)
Gang św. Józefa (dyr. Katarzyna Orlik)

W niedzielę 7 stycznia kolędowały w naszym kościele rodziny rybnickiego Domowego Kościoła. Szkoda, że poza nimi nikogo więcej nie było. Dawno w naszym kościele nie było tak rodzinnego muzykowania.

5 stycznia w naszym klasztorze była kolęda. Odwiedził nas minister prowincjalny o. Antonin i jego zastępca o. Dymitr. Po wspólnej modlitwie kaplicy klasztornej wyruszyliśmy ze śpiewem kolęd, by nawiedzić wszystkie pomieszczenia klasztorne. W każdej zakonnej celi o. prowincjał udzielił błogosławieństwa miejscu i jego lokatorowi. Kolęda zakończyła się obiadem w klasztornym refektarzu.