pogrzeb
images/b_dzieci.jpg

Uwaga wstępna - przynależność do parafii. Zgodnie z prawem kanonicznym o przynależności do danej parafii stanowi fakt zamieszkania w niej (stałego bądź tymczasowego). Nie zameldowanie, ale faktyczne zamieszkanie. Generalnie, kto mieszka na terenie naszej parafii powyżej trzech miesięcy staje się automatycznie parafianinem tej parafii.

Jeśli pogrzeb będzie w naszej parafii - schemat postępowania

krok 1

Pobierz z USC akt zgonu.

krok 2

Znajdź miejsce na cmentarzu i wstępnie ustal dzień i godzinę pochówku (Uwaga: nasza parafia nie ma swojego cmentarza).

krok 3

Przyjdź o jakiejkolwiek porze i zadzwoń na furtę klasztorną.
Zabierz ze sobą akt zgonu z USC.
W kancelarii ustala się termin i formę pogrzebu.

Jeśli pogrzeb będzie w innej parafii - schemat postępowania

krok 1

Pobierz z USC akt zgonu.

krok 2

Ustal w parafii gdzie będzie pogrzeb dzień i godzinę pochówku.

krok 3

Przyjdź o jakiejkolwiek porze i zadzwoń na furtę klasztorną.
Zabierz ze sobą akt zgonu z USC.
W kancelarii dostaniesz zgodę na pochówek poza parafią.

dowiedz się więcej

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do obrzędów pogrzebu

Kodeks Prawa Kanonicznego

Katechizm Kościoła Katolickiego