rok 2018
images/b_synod.jpg

5 stycznia w naszym klasztorze była kolęda. Odwiedził nas minister prowincjalny o. Antonin i jego zastępca o. Dymitr. Po wspólnej modlitwie kaplicy klasztornej wyruszyliśmy ze śpiewem kolęd, by nawiedzić wszystkie pomieszczenia klasztorne. W każdej zakonnej celi o. prowincjał udzielił błogosławieństwa miejscu i jego lokatorowi. Kolęda zakończyła się obiadem w klasztornym refektarzu.