rok 2018
images/b_100lat.jpg

W uroczystość Objawienia Pańskiego kolędowały w naszym kościele rybnickie chóry:
Cantate Deo (dyr. Lidia Blazel-Marszolik)
Bel Canto (dyr. Jan Budak)
Seraf (dyr. Żaneta Wojaczek)
Autograph (dyr. Joanna Glenc)
Gang św. Józefa (dyr. Katarzyna Orlik)