rok 2017
images/b_100lat.jpg

Dnia 25 czerwca w klinice w Zabrzu w wieku 84 lat zmarł o. January Franciszek Wolnik.
Przeżył 84 lata, w Zakonie 66, w kapłaństwie 59.
W życiu kapłańskim przez 25 lat pracował w duszpasterstwie parafialnym, a w życiu zakonnym przez 42 lata należał do zarządu różnych klasztorów: 29 lat jako wikariusz domu i 13 lat jako dyskret.

Wspomnień czar - Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Panewnikach, rok 1988.
Czy znajdziesz na zdjęciu o. Mateusza i o. Radomira?

14 maja o 11:00 o. Mateusz odprawił Mszę jubileuszową z okazji 25. lecia swoich święceń kapłańskich.

W tym roku procesja przeszła ulicami: Wodzisławską, Szkolną, Krzyżową, Raciborską i Lektorską. Przy ostatnim ołtarzu nastąpiło jej zakończenie.
Po raz pierwszy zawitaliśmy z Panem Jezusem w procesji na ulicę Lektorską.

13 maja rozpoczęliśmy w naszej parafii świętowanie stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie.