rok 2017
images/b_synod.jpg

O. Janaury Franciszek Wolnik urodził się 8 lipca 1932 roku w Rybniku-Niewiadomiu, z rodziców Augustyna i Anny z domu Ceglarska.
Ochrzczony został 17.07.1932 r. w kościele parafialnym św. Jacka w Radoszowach. Lata dziecięce spędził wraz z trzema siostrami w domu rodzinnym. Wychowywany w atmosferze tradycyjnej i zdrowej pobożności przystąpił w swojej parafii w 1944 roku do Pierwszej Komunii Świętej i tam  przyjął sakrament bierzmowania 23.06.1947 r.
Przez 8 lat (1939-1947) uczęszczał do szkoły powszechnej w Rybniku-Niewiadomiu, najpierw w czasie okupacji do szkoły niemieckiej, a następnie do szkoły polskiej.

Chcąc służyć Bogu w Zakonie Franciszkańskim, zgłosił się w czerwcu 1947 roku do prowincji Wniebowzięcia NMP z prośbą o przyjęcie do Kolegium Serafickiego w Nysie i od września tegoż roku rozpoczął tam naukę. Po trzech latach, w 1950 roku, przeniósł się do Rybnika, by w tamtejszym Kolegium Franciszkańskim kontynuować naukę. W marcu 1951 roku poprosił o przyjęcie Go do nowicjatu i otrzymawszy zgodę ministra prowincjalnego o. Tytusa Semkły rozpoczął 15 marca tegoż roku nowicjat w Kobylinie otrzymując z rąk o. Tytusa Semkły imię zakonne January oraz habit franciszkański. Po złożeniu 18 marca 1952 roku w Kobylinie pierwszej profesji na ręce ministra prowincjalnego o. Tytusa Semkły, udał się do Jarocina, by kontynuować naukę w Kolegium, które ukończył egzaminem maturalnym 24.06.1952 r.
Kolejny etap drogi do kapłaństwa to studia: najpierw dwuletnie Studium Filozoficzne w Opolu (1952-1954), a następnie czteroletnie Studium Teologiczne w Panewnikach (1954-1958). W trakcie studiów teologicznych złożył 05.01.1956 r. w Panewnikach profesję uroczystą na ręce prowincjała o. Tytusa Semkły.
Biskup pelpliński Bernard Czapliński udzielił Mu w Panewnikach, 1 lutego 1955 r. tonsury, natomiast niższych święceń: ostiariatu, lektoratu, egzorcystatu i akolitatu udzielił Mu 22.12.1956 r. w Panewnikach ks. bp Herbert Bednorz.  Ten sam biskup wyświęcił Go w Panewnikach 14.08.1957 r. na subdiakona, a diakonat otrzymał 21.12.1957 r. w Katowicach z rąk ks. bpa Juliusza Bieńka. Dnia 9 lutego 1958 roku w Panewnikach został wyświęcony na prezbitera przez ks. bpa Herberta Bednorza.

Pierwszą placówką o. Januarego po święceniach był klasztor w Panewnikach, gdzie przebywał przez rok jako wikariusz parafialny. W latach 1959-1962 przebywał w klasztorze rybnickim, pełniąc posługę wikariusza tamtejszej parafii św. Józefa. W 1962 roku został przeniesiony na sześć lat do Zabrza w charakterze wikariusza parafii Niepokalanego Serca NMP, wikariusza domu i dyskreta oraz rekolekcjonisty. Po kapitule prowincjalnej w 1968 roku, przeznaczono o. Januarego na wikariusza domu i wikariusza parafii w Helu, a po dwóch latach, w 1970 roku, na wikariusza domu w Wejherowie. Po kolejnej Kapitule w 1971 roku przeniesiony został do Pakości. Najpierw rezydował w klasztorze na Kalwarii pełniąc obowiązki rektora kalwaryjskiego kościoła, wikariusza domu (1971-1974) i dyskreta (1974-1975), a od  1975 do 1977 roku urzędował jako administrator parafii św. Bonawentury oraz dyskret klasztoru.
W 1977 roku powrócił na sześć lat do Rybnika, by jako wikariusz parafii św. Józefa. Wybrany został także dyskretem klasztoru rybnickiego (1977-1980) oraz wikariuszem domu (1982-1983).
W 1983 roku, na mocy obediencji z 9 września, przeniósł się do Wielunia w charakterze rekolekcjonisty, zapewne nie przeczuwając, że w tym klasztorze spędzi ponad 33 lat. Sześciokrotnie wybierany był wikariuszem domu wieluńskiego (1983-1989; 1990-1995; 2001-2007), a od roku 2010 należał do zarządu klasztoru jako dyskret. W latach 1986-1989 był też ekonomem domu, opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza i lokalnym moderatorem powołań, a następnie, przez ponad 10 lat, asystentem lokalnej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Od 2013 roku był też klasztornym bibliotekarzem. Kiedy w 1995 roku do Wielunia przybyli bracia junioryści, został o. January wybrany ich ojcem duchownym - pełnił tę posługę do 2001 roku. W latach 1992-1993 jako administrator parafii w Krzyworzece zastępował tamtejszego chorego ks. proboszcza. Przez wiele lat pełnił też posługę kapelana w szpitalu w Wieluniu. Od przyjazdu do Wielunia w 1983 roku zlecono Mu  posługę kronikarza klasztoru - przez 33 lata porządkował i uzupełniał dawne zapisy kronikarskie oraz zapisywał nie tylko wydarzenia aktualne dotyczące klasztoru, ale i te ważne, które dokonywały się w Kościele w Polsce i na świecie.

W roku 2017, po kolejnym pobycie w szpitalu postanowiono, by o. January przeniósł się do prowincjalnej infirmerii w Panewnikch. Przybył do niej 15 marca 2017 roku. Choroba jednak postępowała. Kolejny pobyt w szpitalu w Katowicach-Ligocie, a następnie w klinice w Zabrzu zakończył się śmiercią dnia 25 czerwca 2017 roku.

W życiu kapłańskim przez 25 lat pracował w duszpasterstwie parafialnym, a w życiu zakonnym przez 42 lata należał do zarządu klasztoru: 29 lat jako wikariusz domu i 13 lat jako dyskret.

O. January Franciszek Wolnik przeżył 84 lata, w Zakonie 66, w kapłaństwie 59.