rok 2017
images/b_synod.jpg

Wspomnień czar - Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Panewnikach, rok 1988.
Czy znajdziesz na zdjęciu o. Mateusza i o. Radomira?

Rekreacja (od lewej: Dariusz, Radomir, Filip, Amadeusz i Mateusz).

Klerycka piesza pielgrzymka na Jasnej Górze (leży Mateusz, z tyły stoi Terencjan, a przed nim Lucjusz).

Inauguracja roku akademickiego 1986/1987.

Kalwaria w Panewnikach (Terencjan i Benon)

Czytelnia w bibliotece (Lucjusz i Ptolomeusz)

Czytelnia w bibliotece (Janusz).

Wykłady.

W kaplicy (od lewej: Janusz, Otton, Gedeon i Bartosz).

Przy pracy (Wirgiliusz i Bartosz).

Przy pracy (Lucjusz).

Rozwiązanie zagadki.