rok 2019
images/b_100_f.jpg

W poniedziałek (17 czerwca) o. Magnus Kula OFM obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracę doktorską "Dojrzałość uczuciowa jako warunek budowania wspólnoty małżeńskiej. Studium teologicznomoralne". 

Promotorem pracy był o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMcap
Recenzentami byli: Ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US Szczecin i Ks. dr hab. Maciej Olczyk, prof. UAM Poznań

Ojcu Doktorowi szczerze gratulujemy.