rok 2019
images/b_100lat.jpg

O. Marian Henryk Jankowski OFM urodził się 22.07.1956 r. w Tychach - Cielmicach z rodziców Feliksa i Małgorzaty z domu Mildner. Pochodził z wielodzietnej rodziny rolniczej - miał jeszcze trzech braci i 2 siostry.

Ochrzczony został 05.08.1956 r. w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paprocanach, a w kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cielmicach przystąpił do I Komunii św. i tam był bierzmowany  25.05.1967 r.

W latach 1963 - 1971 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Tychach, a następnie do Technikum Przemysłu Spożywczego w Katowicach, które ukończył w 1976 r. zdając egzamin maturalny i uzyskując tytuł technik - cukiernik. Przez cały okres nauki uczęszczał pilnie na katechizację.

Po zdaniu matury podjął pracę w Spółdzielni Spożywców„Społem” w Tychach.

Chcąc poświęcić się Bogu, po roku pracy, złożył 12.05.1977 r. prośbę o przyjęcie do naszej prowincji w charakterze aspiranta do kapłaństwa. Został przyjęty i skierowany do postulatu w Kobylinie, dokąd przybył 19.08.1977 r., a w dwa tygodnie później, 04.09.1977 r., minister prowincjalny o. Damian Szojda przyjął go w Kobylinie do nowicjatu – otrzymał imię Marian. Nowicjat odbył w Osiecznej, i tam, dnia 06.09.1978 r., złożył pierwsze przyrzeczenia na ręce o. Damiana Szojdy.

Po nowicjacie podjął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Franciszkańskim WSD w Panewnikach, które ukończył w 1984 r. z tytułem magistra teologii. Będąc studentem teologii otrzymał w panewnickiej bazylice 02.04.1981 r. posługę lektora, której udzielił mu minister prowincjalny o. Damian Szojda oraz posługę akolity z rąk ministra generalnego o. Joannesa Vaughn. W swojej parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cielmicach złożył 31.01.1982 r., na ręce o. prowincjała Damiana Szojdy profesję uroczystą. W bazylice w Panewnikach, ordynariusz katowicki ks. bp Herbert Bednorz, wyświęcił go 30.03.1983 r. na diakona oraz 18.04.1984 r. na prezbitera. Mszę św. prymicyjną odprawił w Cielmicach 29.04.1984 r.

Po święceniach prezbiteratu pozostał na rok w Panewnikach w charakterze wikariusza parafialnego, a w latach 1985-1986 posługiwał w Jarocinie, gdzie powierzono mu duszpasterstwo powołań i opiekę nad postulantami i braćmi humanistami.

W roku 1986 został przeniesiony do Panewnik i skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski na studia specjalistyczne z zakresu katechetyki, które ukończył w 1990 roku zdobywając tytuł doktora teologii.

Będąc studentem w Lublinie został na Kapitule Prowincjalnej w 1989 roku wybrany definitorem Prowincji, który to urząd piastował do 1998 roku.

Po powrocie z Lublina do Panewnik w 1990 roku powierzono mu stanowisko wicerektora WSD i magistra kleryków, którym był do 1995 roku. Dnia 24.09.1990 r. został powołany na wykładowcę teologii w WSD w Panewnikach. Nauczał, aż do 2001 roku, pedagogiki i katechetyki. Prowadził także, w latach 1990-1998 wykłady z tych dziedzin w WSD prowincji MB Anielskiej w Krakowie. Przez jakiś czas był także wykładowcą Wydziału Teologicznego KUL w Katowicach oraz  Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej. Kiedy w 1991 roku powstała prowincja św. Franciszka z Asyżu, został o. Marian 21.05.1991 r. wybrany rektorem WSD w Panewnikach, w miejsce o. Gaudentego Kustusza. Od 2 lipca 1992 roku obarczony został dodatkowo obowiązkami wypływającymi z funkcji prowincjalnego sekretarza formacji i studiów. Poza tymi wszystkimi zajęciami prowadził posługę duszpasterską u Sióstr Elżbietanek w Katowicach, Zabrzegu i Wielowsi, u Sióstr Notre Dame w Brynowie i u Sióstr Córek Bożej Miłości w Wojskach. Został także, 18.10.1991 r., powołany przez katowickiego biskupa Damiana Zimonia na członka Diecezjalnej Komisji Liturgicznej na pięcioletnią kadencję.

Po kapitule w 1998 roku pozostał o. Marian jeszcze przez rok w Panewnikach jako wykładowca w WSD, by następnie przenieść się na 12 lat do klasztoru w Górkach Wielkich w charakterze wykładowcy WSD (do 2001 oraz 2004-2012) i spowiednika sióstr zakonnych. Przez 8 lat był dyskretem w tamtejszym klasztorze, przez ponad 6 lat był zatrudniony na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a w roku 2001 powołany został przez ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Rakoczego na członka Diecezjalnej Komisji Liturgicznej.

Z początkiem roku 2012 o. Marian został odwołany z klasztoru w Górkach Wielkich i skierowany do klasztoru w Rybniku w charakterze stacjonariusza. Jak czas pokazał, był to ostatni jego klasztor. Podupadał coraz bardziej na zdrowiu. Ostatnim szpitalem w którym przebywał był szpital w Pszczynie. Tam zmarł 16 czerwca 2019 roku.

O. Marian Henryk Jankowski przeżył 62 lata, w Zakonie 41, w kapłaństwie 35.