rok 2019
images/b_dzieci.jpg

W nocy 16/17 stycznia spłonęła część franciszkańskiego klasztoru w Niżnym Bystrym na Zakarpaciu (Ukraina). W pożarze zginął o. Julian Juskiv OFM.

Ihor Yuskiv urodził się 29 maja 1980 roku w Sądowej Wiszni na Ukrainie Był synem Michała Yuskiva i Bronisławy z domu Karkulowska. Mając 6 lat rozpoczął naukę w jedenastoklasowej szkole ukraińskiej w Sądowej Wiszni. Po dziewięciu latach  ukończył nauczanie podstawowe i kontynuował nauczanie w dwuletniej szkole  średniej, którą ukończył 27 maja 1997 zdając egzamin dojrzałości.

Ze względu na zamknięte kościoły katolickie Ihor został równocześnie ochrzczony i bierzmowany 29 czerwca 1980 roku w prawosławnej cerkwi Świętej Trójcy w Sądowej Wiszni. Jego wychowaniem katolickim zajmowała się matka i babcia, które dbały o zachowanie wiary katolickiej w rodzinie. Od najmłodszych lat uczęszczał do kościoła w  Mościskach, a następnie do kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Sądowej Wiszni, z którym był mocno związany przez posługę ministranta i lektora oraz chętną pracę przy kościele i klasztorze Braci Mniejszych (Franciszkanów). Chętnie brał udział w organizowanych dla młodzieży rekolekcjach i dniach skupienia.

W dwa tygodnie po zdaniu matury, zdecydował się odpowiedzieć na głos powołania i wstąpić do Zakonu Braci Mniejszych prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce, dlatego 12 czerwca 1997 roku napisał prośbę o przyjęcie do Zakonu w charakterze kandydata na kapłana zakonnego.

Dnia 28 czerwca 1997 roku został przyjęty do Prowincji i z początkiem lipca udał się do klasztoru w Chorzowie, gdzie mieścił się postulat. W tym klasztorze, 30 sierpnia, minister prowincjalny o. Damian Szojda przyjął go do nowicjatu - otrzymał habit zakonny i imię zakonne Julian. Roczny nowicjat odbył w klasztorze w Miejskiej Górce. Tam, w klasztornym kościele Krzyża Świętego, 29 sierpnia 1998 roku, minister prowincjalny o. Józef Czura przyjął od niego pierwszą profesję zachowywania rad ewangelicznych.

Lata 1998-2005 to okres studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, zakończonych egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu magister teologii. W tym czasie, w kaplicy panewnickiego klasztoru, minister prowincjalny o. Józef Czura udzielił mu 08.12.2000 r. posługi lektora i  08.12.2001 r. posługi akolity.

Profesję uroczystą złożył 17.09.2002 r. w panewnickiej bazylice na ręce o. Józefa Czury. Święceń diakonatu udzielił mu ks. bp Gerard Bernacki 04.10.2004 r. w kościele franciszkańskim św. Józefa Robotnika w Rybniku, a święceń prezbiteratu ks. arcybiskup Damian Zimoń 18.05.2005 r. w bazylice w Panewnikach.

Pierwszą jego placówką po studiach i otrzymaniu świeceń był klasztor w Uzhgorodzie, gdzie przebywał  2 lata w charakterze wikariusza parafii rzymskokatolickiej i wikariusza parafii greckokatolickiej.

Po Kapitule Prowincjalnej w 2007 roku został przeznaczony do klasztoru w Nyżnij Bystryj, gdzie przebywał aż do śmierci. W czasie pobytu w Nyżnij Bystryj pełnił obowiązki gwardiana (2007-2016) oraz od kwietnia 2018 roku prezesa. Kiedy powstała bizantyjska Fundacja Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie został wybrany radnym tej Fundacji (2007-2013 i od 2016). W duszpasterstwie parafialnym powierzono mu urzędy: od 2007 roku wikariusza rzymskokatolickiej parafii w Khust, a od 2008 roku administratora tamtejszej parafii greckokatolickiej. W latach 2016-2018 był także wikariuszem domu i ekonomem.

Śmierć przyszła nagle, wraz z pożarem klasztoru, w nocy z 16 na 17 stycznia 2019 r.

O. Julian Ihor Yuskiv przeżył 38 lat, w Zakonie 21, w kapłaństwie 13.