rok 2019
images/b_synod.jpg

W 1219 roku - w czasie wojen i prześladowań -  św. Franciszek spotkał się z sułtanem.
W 2019 roku - w czasie wojen i prześladowań - papież Franciszek i wielki imam Uniwersytetu al-Azhar podpisali "Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia".