wydarzenia
images/b_szczep.jpg

Z okazji Roku św. Józefa diecezjach wyznaczono kościoły jubileuszowe (stacyjne) jako miejsca pielgrzymowania. Proponujemy, by odwiedzać je w ramach wycieczek rowerowych. Można w ten sposób łączyć aktywność fizyczną z duchową.

Cztery kręgi rowerowego pielgrzymowania (każdy należy pomnożyć przez 2 - tam i z powrotem).

1. Bardzo łatwy - 10 km

2. Łatwy - 25 km

3. Trudny - 50 km

4. Bardzo trudny - 60 km

Przystanki ze św. Józefem