rok 2019
images/b_klasztor.jpg

Jak co roku spotkaliśmy na wspólnej modlitwie razem z niewidomymi z Ngaounday i okolicznych wiosek. Był czas na wspólne śpiewanie pieśni adwentowych, refleksji katechetycznej nad przyjściem Emanuela - Boga z nami oraz Tajemnicy Bożego Narodzenia i jej realizacji w naszym codziennym życiu . Na koniec modlitwą tajemnicy Różańca Świętego - narodzin Jezusa ( Marie a du Jezus - w Sango) która objęła cały świat, nasze rodziny i wszystkich ludzi wielkiego serca, którzy nam pomagają.

" Maryja porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie." Łk 2,7
Tajemnice Bożego Narodzenia jawi się nam jako bliskość Boga z ludźmi. Jezus przychodzi jako małe, pokorne Dziecię - Emanuel- Bóg z nami. Stając przy stajence wpatrzeni z Maryja i Józefem w Mała Dziecię zwróćmy nasze serca ku Bogu który jest Miłością, Bliskością, Pokorą i Zbawieniem.
Jezus przychodzi do nas ubogich chciejmy przyjąć bogactwo Jego darów Miłości.

W imieniu swoim i moich podopiecznych z Ngaounday składam życzenia radosnych i błogosławionych Świąt.
Wpatrzeni w Święta Dziecinę odkryjmy prawdę że Bóg daje nam zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę i niech się rozradują nasze serca i uwierzą Jezusowi, niech umocnią się nadzieją na cały Nowy Rok 2020.

Serdecznie pozdrawiam całą Wspólnotę Ojców Franciszkanów i Wspólnotę Parafialną przełamując się Opłatkiem.

Z darem modlitwy s. Eliza Michalak