rok 2018
images/b_roraty22.jpg

W czwartą niedzielę Adwentu (23 grudnia) skauci przynieśli nam Betlejemskie światło pokoju.