rok 2018
images/b_lent.jpg

W czwartą niedzielę Adwentu (23 grudnia) skauci przynieśli nam Betlejemskie światło pokoju.