rok 2018
images/b_100lat.jpg

W drugim tygodniu września 16 braci z naszej prowincji zakonnej pielgrzymowało do Ziemi Świętej. Było to dziękczynienie za 25 lat posługi kapłańskiej (trzy roczniki święceń: 1992, 1993 i 1994).
Pielgrzymi odwiedzili najważniejsze sanktuaria w Ojczyźnie Jezusa. Zostali też serdecznie przyjęci przez współbraci, którzy się nimi opiekują. Wszystkie najważniejsze miejsca w Ziemi Świętej, związane z historią zbawienia, są pod opieką naszego Zakonu. (Więcej można się dowiedzieć na blogu o. Mateusza.)

franciszkański Wieczernik

Bazylika Grobu

Tabgha - Jezioro Galilejskie

Grób Pański

Betlejem - Grota Narodzenia

Getsemani

droga na Górę Oliwną

uroczysta Msza na Kalwarii w Podwyższenie Krzyża Świętego

Droga Krzyżowa