rok 2018
images/b_synod.jpg

Przez cały dzień w kościele trwała adoracja przy Bożym Grobie. Święciliśmy także pokarmy na stół wielkanocny.