rok 2016
images/b_100_f.jpg

W IV niedzielę Adwentu (18 XII) skauci przynieśli nam światło z Betlejem.