rok 2016
images/b_klasztor.jpg

W IV niedzielę Adwentu (18 XII) skauci przynieśli nam światło z Betlejem.