intencje mszalne 11–18 IV 2021

niedziela   11 IV        II Wielkanocna (Miłosierdzia Bożego)

w klasztorze   1. Za + Reginę Adamczyk (msza gregoriańska 8).

                        2. Za + Jana Spleśniałego (msza gregoriańska 8).

06:30           Do Miłosierdzia Bożego, przez wstaw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny Pierchała z okazji rocznicy urodzin i dla całej rodziny.

08:00           Za ++ Anielę Buchalik, rodziców Annę i Oskara Stawik, Agnieszkę i Franciszka Buchalik.

09:30           Za ++ Elfrydę Nędza, męża Franciszka, córkę, synów i ++ z pokrewieństwa.

11:00           Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Grażyny z okazji 60 rocznicy urodzin – te deum.

13:00           1. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

                    2. Za ++ Antoniego i Agnieszkę Krzekotowskich, brata Stanisława i wnuczkę Natalię.

15:00           W pewnej intencji.

16:30           Wynagradzająca Miłosierdziu Bożemu za dzieło stworzenia i odkupienie świata.

19:00           Za ++ Genowefę i Maksymiliana Wilczek, syna, wnuczkę, zięcia i rodziców z obu stron.

poniedziałek    12 IV       

w klasztorze   1. Za + Reginę Adamczyk (msza gregoriańska 9).

                        2. Za + Jana Spleśniałego (msza gregoriańska 9).

06:30           Za + Ryszarda Niewolik w 9 rocznicę śmierci

08:00           1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla rodziny Kulla.

                    2. Za ++ rodziców Alberta i Gertrudę Mateja, ojca Józefa, siostrę Anielę oraz ++ z rodzin Fronia i Mateja.

18:30           1. Za ++ Bronisławę i Alfreda Weiner oraz ++ rodziców z obu stron.

                    2. Za ++ Czesława Frączek w 1 rocznicę śmierci i żonę Jadwigę.

                    3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Gabrieli z okazji rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.

wtorek                13 IV       

w klasztorze   1. Za + Reginę Adamczyk (msza gregoriańska 10).

                        2. Za + Jana Spleśniałego (msza gregoriańska 10).

06:30           Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Antoniny.

08:00           Przez wstaw. św. Antoniego w int. polecanych.

10:00           pogrzeb: + Maciej Matuszek

12:00           W int. czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej oraz z prośbą o nawrócenie grzeszników.

18:30           1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Katarzyny i Adama Pękała z okazji 25 rocznicy ślubu oraz dla dzieci Anny i Emilii – te deum.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Antoniego z okazji 80 rocznicy urodzin – te deum.

                    3. Do Opatrzności Bożej w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo w pewnej intencji.

środa            14 IV       

w klasztorze   1. Za + Reginę Adamczyk (msza gregoriańska 11).

                        2. Za + Jana Spleśniałego (msza gregoriańska 11).

06:30           1. Do Bożej opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Jana Fronia. 

                    2. Za ++ rodziców Gertrudę i Alberta, ojca Józefa, siostrę Anielę i ++ z pokrewieństwa.

08:00           1. Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze i opiekę dla Norberta oraz całej rodziny.

                    2. Za + Henryka Chromy ++ rodziców

18:30           1. Za ++ Gizelę Ośliźlok i męża Jana.

                    2. Za + Władysławę Owczarek w rocznice śmierci

                    3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, Boże błogosławieństwo z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja i Haliny oraz córki Judyty z mężem.

czwartek  15 IV       

w klasztorze   1. Za + Reginę Adamczyk (msza gregoriańska 12).

                        2. Za + Jana Spleśniałego (msza gregoriańska 12).

06:30           1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Drąg, Kurc i Budnik.

                    2. Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Moniki z rodziną.

08:00           Za + Zofię Wojtas w 30 dzień po śmierci.

11:00           pogrzeb: + Ruth Kula

18:30           1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki z okazji 40 urodzin –  od rodziców.

                    2. Za + Lidię Wawoczny – od przyjaciółki Ludmiły.

                    3. Za + Annę Jeszka – od sąsiadów z ul. Szczęść Boże.

piątek          16 IV       

w klasztorze   1. Za + Reginę Adamczyk (msza gregoriańska 13).

                        2. Za + Jana Spleśniałego (msza gregoriańska 13).

06:30           W pewnej intencji.

08:00           Za ++ rodziców Marię i Adama Szeja oraz ++ z pokrewieństwa.

13:00           ślub: Katarzyna Musioł – Kamil Przeliorz

15:00           W int. czcicieli Miłosierdzia Bożego oraz z prośbą o pokój na świecie.

18:30           1. Za + Maksymiliana Sobeczko z okazji rocznicy urodzin.

                    2. Za + Martę Wilczek w rocznice śmierci

sobota         17 IV       

w klasztorze   1. Za + Reginę Adamczyk (msza gregoriańska 14).

                        2. Za + Jana Spleśniałego (msza gregoriańska 14).

                        3. W int. parafian.

06:30           1. Za ++ Pawła Brzoza, rodziców i rodzeństwo.

                    2. Za + Józefa Łubko – od siostry Danuty Miketa.

08:00           1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Jacka z okazji 1 rocznicy ślubu.

2. Za ++ męża Leona Panic w rocznicę śmierci, syna Piotra i dusze w czyśćcu cierpiące

18:30           Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny z okazji urodzin.

niedziela   18 IV        III Wielkanocna

w klasztorze   1. Za + Reginę Adamczyk (msza gregoriańska 15).

                        2. Za + Jana Spleśniałego (msza gregoriańska 15).

06:30           Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze i Bożą opiekę dla Ireny.

08:00           Za ++ Katarzynę i Ludwika Szczekała.

09:30           Za + Jana Cendrowskiego w 7 rocznicę śmierci.

11:00           Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla rodziny Sobeczko.

13:00           chrzty:  Lena Wuwer, Fabian Wróbel, Julia Włodarkiewicz
roczki:  Marcelina Zbroszczyk

16:30           Za ++ Marię i Stanisława Zborowskich – od pracowników Sekcji Eksploatacji Rybnik.

19:00           Za + Lidię Wawoczny – od przyjaciółki Celiny.