intencje mszalne 17–24 X 2021

niedziela   17 X         29 zwykła

w klasztorze   1. Za + Elżbietę Miedziocha (msza gregoriańska 17).

                        2. Za + Lucynę Jakubas (msza gregoriańska 17).

                        3. Za + Mirosława Zbrożek (msza gregoriańska 17).

06:30           Za ++ Dorotę i Mariana Grzegorczyk.

08:00           1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Magdaleny z okazji rocznicy urodzin.

                    2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edeltraudy z okazji 80 rocznicy urodzin i dla całej rodziny.

09:30           Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Ryszarda Sadowskich z okazji 36 rocznicy ślubu.

11:00           Do opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Józefa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tomasza z okazji rocznicy urodzin i dla całej rodziny.

13:00           chrzty:  Anita Kała, Szymon Marcisz, Oliwia Tendera, Laura Dworzańska, Stanisław Mordzioł
roczki: Zuzanna Wojaczek, Małgorzata Duda, Mikołaj Ulbrich, Kacper Konsek

16:30           Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty Zimny z okazji 18 rocznicy urodzin, Agnieszki i Radosława Zimny z okazji 20 rocznicy sakramentu małżeństwa, Julii Zimny z okazji 10 rocznicy urodzin i dla całej rodziny.

19:00           Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Tomasza z okazji rocznicy urodzin i dla całej rodziny.

poniedziałek    18 X         św. Łukasza Ewangelisty

w klasztorze   1. Za + Elżbietę Miedziocha (msza gregoriańska 18).

                        2. Za + Lucynę Jakubas (msza gregoriańska 18).

                        3. Za + Mirosława Zbrożek (msza gregoriańska 18).

06:30           Za ++ Helenę i Henryka Owczorz, córkę Teresę i wnuka Łukasza.

08:00           1. Za + Artura Bryła w 30 dzień po śmierci.

                    2. Za ++ Eryka Hojka w 3 rocznicę śmierci i jego rodziców.

18:30           1. W int. pracowników Służby Zdrowia z naszej parafii.

                    2. Za ++ Gertrudę Klimek w 4 rocznicę śmierci, Annę i Romana Klimek, Matyldę i Konstantego Wawoczny oraz za ++ z rodzin Klimek i Wawoczny.

                    3. Za + Dorotę Kułagowską w 1 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek                19 X         św. Piotra z Alkantary

w klasztorze   1. Za + Elżbietę Miedziocha (msza gregoriańska 19).

                        2. Za + Lucynę Jakubas (msza gregoriańska 19).

                        3. Za + Mirosława Zbrożek (msza gregoriańska 19).

06:30           W int. parafian.

08:00           1. Przez wstaw. św. Antoniego w int. polecanych.

                    2. Za ++ Agnieszkę Delong i rodziców.

                    3. Przez wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za wszelkie łaski, błogosławieństwo i zdrowie oraz z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty z okazji rocznicy urodzin.

18:30           1. Za + Andrzeja Mistat w 37 rocznicę śmierci.

                    2. Za ++ Jana i Józefę Wieszczek, Stanisława i Zofię Korab

środa            20 X         św. Jana Kantego

w klasztorze   1. Za + Elżbietę Miedziocha (msza gregoriańska 20).

                        2. Za + Lucynę Jakubas (msza gregoriańska 20).

                        3. Za + Mirosława Zbrożek (msza gregoriańska 20).

06:30           W int. Panu Bogu wiadomej.

08:00           1. Przez wstaw. św. Józefa za zmarłych zalecanych.

                    2. Z prośbą o opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Tokarskich.

18:30           1. Przez wstaw. św. Józefa w intencjach polecanych.

                    2. Za + Barbarę Łozińską w 1 rocznicę śmierci.

                    3. Za + Izabelę Gładysz-Żurawską.

czwartek  21 X         bł. Jakuba Strzemię

w klasztorze   1. Za + Elżbietę Miedziocha (msza gregoriańska 21).

                        2. Za + Lucynę Jakubas (msza gregoriańska 21).

                        3. Za + Mirosława Zbrożek (msza gregoriańska 21).

06:30           1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla cioci Ireny.

                    2. Za + Zenona Zimoń.

08:00           Za ++ teściów Małgorzatę i Pawła Trybuś, wnuka Tomasza i  ++ z pokrewieństwa.

18:30           1. Za ++ Tadeusza Otokę, Piotra, rodziców i dziadków z obu stron.

                    2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i błogosławieństwo dla Tomasza i dla rodziny oraz krewnych.

                    3. Za + Krystynę Smołka w rocznicę śmierci.

piątek          22 X         św. Jana Pawła II

w klasztorze   1. Za + Elżbietę Miedziocha (msza gregoriańska 22).

                        2. Za + Lucynę Jakubas (msza gregoriańska 22).

                        3. Za + Mirosława Zbrożek (msza gregoriańska 22).

06:30           Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Janiny z okazji rocznicy urodzin.

08:00           Za ++ Jadwigę Maksymiliana Greszla ++ z rodziny Greszla, Bogusławę Majewską

13:00           ślub: Tomasz Mikułka – Monika Koczy

18:30           1. Za + Waldemara.

                    2. Za + Krystynę Szczeponek w 30 dzień po śmierci.

                    3. Za + Czesława Żurawskiego – od sąsiadów z bloku 21a.

sobota         23 X         św. Jana Kapistrana

w klasztorze   1. Za + Elżbietę Miedziocha (msza gregoriańska 23).

                        2. Za + Lucynę Jakubas (msza gregoriańska 23).

                        3. Za + Mirosława Zbrożek (msza gregoriańska 23).

06:30           1. Za ++ Teresę Owczorz, rodziców Anielę i Henryka oraz chrześniaka Łukasza.

2.  Z prośbą o wytrwanie w chorobie i łaskę zdrowia.

08:00           1. Za + Gertrudę Kuwaczka.

                    2. Za + Jerzego Popek w 30 dzień po śmierci.

18:30           Za ++ Mariannę i Tadeusza Flak.

niedziela   24 X         30 zwykła

w klasztorze   1. Za + Elżbietę Miedziocha (msza gregoriańska 24).

                        2. Za + Lucynę Jakubas (msza gregoriańska 24).

                        3. Za + Mirosława Zbrożek (msza gregoriańska 24).

06:30          

08:00           Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Cecylii i Józefa Błachowiak z okazji 50 rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny – te deum.

09:30           Przez wstaw. Matki Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla Janiny z okazji rocznicy urodzin oraz z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia.

11:00           Za + Józefa Wodeckiego i ++ z rodziny.

13:00           Za + Teresę Kowalską i ++ z rodziny.

16:30           Za + Józefa Potysz w 1 rocznicę śmierci.

19:00           Za ++ Helenę, Jerzego i Krzysztofa Klich.