zarządzenia Arcybiskupa
images/b_burza.jpg

Zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Aktualnie chodzi o zasłanianie ust i nosa. Nadal zalecam przyjmowanie Komunii św. na rękę.

Sprawowania Eucharystii i inne nabożeństwa, zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją - należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa.

Obowiązuję nadal dotychczasowe akty prawne Metropolity Katowickiego związane z epidemią, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wytycznych.