zarządzenia Arcybiskupa
images/b_bezpiecznik.jpg

Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania wyżej wymienionej regulacji.

Wezwanie Metropolity Katowickiego do modlitwy w intencji ustania pandemii, o pokój i ład społeczny dla wspólnego dobra.

Przypominam o potrzebie przestrzegania podstawowych przepisów i zaleceń sanitarnych, w tym o obowiązku zakrywania nosa i ust w kościołach i w przestrzeni publicznej (przed kościołem)