zarządzenia Arcybiskupa
images/b_missio.jpg

Przypominam o potrzebie przestrzegania podstawowych przepisów i zaleceń sanitarnych, w tym o obowiązku zakrywania nosa i ust w kościołach i w przestrzeni publicznej (przed kościołem)

Zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Aktualnie chodzi o zasłanianie ust i nosa. Nadal zalecam przyjmowanie Komunii św. na rękę.

Sprawowania Eucharystii i inne nabożeństwa, zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją - należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa.

Obowiązuję nadal dotychczasowe akty prawne Metropolity Katowickiego związane z epidemią, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wytycznych.