wydarzenia
images/b_100_f.jpg

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. (Łk 2, 1-5)

Zachęcamy do podjęcia wyzwania: Z Józefem i Maryją wyprawa do Betlejem.

Do przejścia jest 156 kilometrów. Dużo. Proponujemy, by całość drogi podzielić na małe, malutkie etapy - taki mały spacer. Można się wybrać do lasu, do parku - gdziekolwiek (byle na odludziu). Iść można samemu, bądź z rodziną.

Po drodze odmówcie różaniec (w Wielkim Poście może być Droga Krzyżowa).