rok 2017
images/b_dzieci.jpg

W piątek (18 VIII) po ciężkiej chorobie zmarł w szpitalu w Feldkirch (Austria) pochodzący z naszej parafii o. Aleksander Kwaśny OFM.
Jego pogrzeb odbył się u nas we wtorek 29 sierpnia o godz. 11:00.

Urodził się 4.02.1956 r. jako syn Rudolfa i Anny zd. Śmiatek, w Rybniku woj. śląskie, w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego, archidiecezja katowicka. W swej rodzinnej parafii został ochrzczony dnia 19.02.1956 r.  Sakrament bierzmowania przyjął w kościele klasztornym Franciszkanów pw. św. Józefa w Rybniku 12.11.1967 r.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w latach 1971 - 1975, uczył się w Technikum Górniczym w Rybniku na wydziale Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych.

Do Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów wstąpił w Osiecznej i rozpoczął nowicjat. Dnia 7.09.1975, przywdział strój zakonny i przybrał imię Aleksander. W prośbie skierowanej do prowincjała tak uzasadnił swoją decyzję: „W ósmym roku życia wstąpiłem do grona  ministrantów... Częste uczestnictwo we mszy świętej wzbudziło we mnie pragnienie służenia Bogu i bliźnim na zawsze."

Po roku, dnia 5.09.1976, złożył przyrzeczenia zachowania rad ewangelicznych na ręce o. prowincjała Damiana H. Szojdy.  Studia seminaryjne odbył w Katowicach-Panewnikach w latach 1976 - 1982. Wieczystą profesję złożył 9.02.1980 w kościele klasztornym pw. św. Józefa w Rybniku, na ręce o. prowincjała Damiana H. Szojdy. Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice mniejszej św. Ludwika w Katowicach -  Panewnikach 7.04.1982 r. przez posługę ks. bpa Herberta Bednorza.

Krótki czas był wikarym parafialnym w Katowicach - Panewnikach. W latach 1983-1988 odbył studia specjalistyczne z zakresu dogmatyki na KUL-u. Potem był magistrem kleryków w WSD w Panewnikach (1988-1989), magistrem nowicjatu w Osiecznej (1989-1991), wice magistrem postulatu we Wschowie (1991-1992). Dnia 19.03 1991 r. został wpisany w poczet członków nowej prowincji pw. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą władz prowincjalnych w Poznaniu.

W nowej prowincji zajmował kilka ważnych stanowisk: został wykładowcą dogmatyki w WSD we Wronkach (1991); rektorem WSD (1994-1998), definitorem prowincjalnym (1993-1997; 2003-2006; 2006-2009), wikariuszem prowincjalnym (1997-2003); ekonomem prowincjalnym (2003-2009). Był słuchaczem Studium Prawa Gospodarczego, Finansów i Rachunkowości uzyskując w 1998 r. stosowny  certyfikat. 

W 2011 r. został przeniesiony z Poznania do Wronek w charakterze ojca duchownego WSD. Rok później został wikarym domu. Z Wronek przeniósł się do Bludenz w Austrii. Jego pobyt miał być krótkotrwały, ale w krótkim czasie został wybrany gwardianem klasztoru i pozostał w nim do śmierci.

Był dobrym duchem wspólnoty zakonnej zajmował się gośćmi, sprzątał pomieszczenia rekreacyjne, pomagał w refektarzu i kuchni. Mimo postępującej choroby udzielał się w miejscowym duszpasterstwie niemieckojęzycznym. Służył swoją modlitwą i dobrym słowem każdemu, kto tego potrzebował. Lubili go Austriacy i Polacy.

O. Aleksander przeżył 61 lat, w Zakonie 42, w kapłaństwie 35.

O. Benigny Zbig. Piechota OFM