rok 2017
images/b_synod.jpg

19 lipca 2017 roku, po godz. 21, zmarł w szpitalu w Chorzowie o. Tycjan Zgraja OFM.

Urodził się 11.06.1971 r. w Tychach z rodziców Alojzego i Zofii z domu Małycha. Ochrzczony został 18 lipca 1971 roku w kościele parafialnym Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Tychach-Urbanowicach. Na początku 1973 roku rodzina zamieszkała w Przedmościu, gmina Praszka, powiat Olesno, województwo opolskie.

Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Praszce, którą ukończył w 1987 roku. Naukę kontynuował w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wieluniu w zawodzie piekarz. Ukończył ją w 1990 roku. Przez okres nauki szkolnej uczęszczał na naukę religii w swojej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Przedmościu, w której przystąpił do I Komunii św. i w której 08.04.1989 r. otrzymał z rąk ks. bpa Stanisława Nowaka sakrament bierzmowania.

Idąc za głosem powołania zakonnego i chcąc swe życie zrealizować w duchu św. Franciszka z Asyżu, zgłosił się, jeszcze jako uczeń Szkoły Zasadniczej Szkoły Zawodowej, do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce jako kandydat na brata zakonnego. Dnia 31.05.1990 r. został przyjęty i od 30 sierpnia rozpoczął postulat w klasztorze w Woźnikach Wielkopolskich. Tam też, 01.09.1990 r. został przyjęty do nowicjatu przez wikariusza prowincji o. Hieronima Dłubisa – otrzymał habit zakonny i imię zakonne Tycjan. Nowicjat odbył w klasztorze w Osiecznej, gdzie 25.08.1991 roku prowincjał poznański o. Hipolit Lipiński przyjął od niego pierwszą profesję zakonną.

Po nowicjacie udał się do Opola celem kontynuowania nauki w szkole średniej, jednak już 19.10.1991 r. został skierowany do Chorzowa-Klimzowca do dyspozycji miejscowego Gwardiana. Podjął tam obowiązki zakrystiana i furtiana.

W lipcu 1992 roku poprosił o zgodę na podjęcie nauki w szkole średniej w Opolu, by móc studiować w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Uzyskawszy na to zgodę, rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu - po trzech latach nauki złożył 31.05.1995 r. Egzamin Dojrzałości.

We wrześniu 1995 roku udał się na sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach. Minister prowincjalny o. Damian Szojda przyjął od Niego 31.01.1998 r. w panewnickiej bazylice profesję uroczystą, a dnia 04.02.1998 r. w kaplicy zakonnej w Panewnikach udzielił Mu posługi lektora. Dnia 05.01.1999 r., w kaplicy klasztoru panewnickiego, został ustanowiony przez wikariusza prowincji o. Bonawenturę Krzemienia akolitą. Kolejny etap w drodze do kapłaństwa to święcenia diakonatu, które otrzymał w panewnickiej bazylice z rąk ks. abpa Damiana Zimonia 10 maja 2000 roku. W roku 2001 ukończył studia z tytułem magistra teologii oraz przyjął 11.05.2001 roku w bazylice w Panewnikach święcenia prezbiteratu, których udzielił Mu ks. abp Damian Zimoń. Mszę św. prymicyjną odprawił już następnego dnia w swojej parafii w Przedmościu.

Po święceniach został skierowany na placówkę w Bytomiu, gdzie przebywał trzy lata w charakterze katechety i opiekuna Liturgicznej Służby Ołtarza.

Kongres Kapitulny, który odbył się w lipcu 2004 roku powierzył o. Tycjanowi urząd gwardiana w Kobylinie oraz wicemagistra postulatu. W czasie czteroletniego pobytu w Kobylinie był także przez blisko trzy lata kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, a także (na czas choroby proboszcza) przez pół roku administratorem parafii Baszków. Był też kronikarzem klasztoru (2007-2008).

W październiku 2008 roku został przeniesiony do Wielunia w charakterze rekolekcjonisty i spowiednika. Jednak już 16.02.2009 r. został wybrany gwardianem domu nowicjackiego w Miejskiej Górce i wicemagistrem nowicjatu, a od 2010 roku także kustoszem tamtejszego sanktuarium. Pełnił te obowiązki do Kapituły w 2013 roku. Po kapitule pozostał w Miejskiej Górce w charakterze wikariusza domu.

Katowice-Panewniki to ostatni klasztor w którym przebywał. Został bowiem 30.06.2013 roku wybrany ekonomem tego klasztoru. Przybywszy do niego gorliwie oddał się tej posłudze.

Choroba, która ujawniła się w ostatnim czasie, okazała się ponad jego siły. Zmarł 19 lipca 2017 roku w szpitalu w Chorzowie.

O. Tycjan Stanisław Zgraja przeżył 46 lat, w Zakonie 26, w kapłaństwie 16.