Episkopat Polski
images/b_mis.jpg

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zaleceń sanitarnych w czasie wakacji

Wyrażam radość tego, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju poprawiła się na tyle, iż możliwe się stało zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie.

Dziękujemy księżom i wiernym za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń służb sanitarnych i władz państwowych w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego