strona główna
images/b_100_f.jpg

Wrzesień tego roku był poświęcony - w całym chrześcijańskim świecie - trosce o stworzenie.

Jako Bracia Mniejsi włączyliśmy się w tę akcję. Złożyło się na to kilka wydarzeń:
- 8 września: rozważanie na temat "Św. Józef, budowniczy domu Boga"
- 24 września: katecheza dla dorosłych "Gaja czy Oikos? Podstawy franciszkańskiej ekologii".
- 4 października: błogosławienie zwierząt ku czci św. Franciszka

- 4 października: wydarzenie "Zobacz czym oddychasz". Nad wewnętrzną bramą wjazdową została umieszczona tablica informująca o aktualnym stanie powietrza.