strona główna
images/b_rosar.jpg

niedziela 21 lutego - godz. 15:45 - odcinek 1

niedziela 28 lutego - godz. 15:45 - odcinek 2: Kara Boska

niedziela 7 marca - godz. 15:45 - odcinek 3: Nowa nadzieja

niedziela 14 marca - godz. 15:45 - odcinek 4: Felix culpa

niedziela 21 marca - godz. 15:45 - odcinek 5: Bojaźń Boża

niedziela 28 marca - godz. 15:45 - odcinek 6: Śmierć Boga