strona główna
images/b_dzieci.jpg

Dokładnie sto lat temu - 21.11.1921 - franciszkanie przybyli do Rybnika. Na razie tylko na papierze.

Jak się zakłada klasztor? Co prawda najważniejsza jest wspólnota zakonna, ale jednak gdzie ta wspólnota musi mieszkać, modlić się i pracować. Potrzebny jest dom. Specyficzny, wielki i z kościołem, ale jednak dom. By powstał dom, najpierw trzeba mieć miejsce. I od tego się zaczyna, od miejsca.

Bracia postanowili się osiedlić w Rybniku, więc wybrali miejsce we wsi Smolna. Poza miastem. Kupili gospodarstwo. Takie normalne z chałupą, chlewami, stodołą i inwentarzem. Grunt, że był grunt. Umowę spisano 21.11.1921.

Gospodarstwo (w przeliczeniu) za 3667 bochenków chleba sprzedał Hubert Ucherek.